Special Offers

 • Đặt vé trước 7 ngày để tiết kiệm hơn!

  Đặt vé trước 7 ngày để tiết kiệm hơn!

  Tiết kiệm lên đến 20% cho vé đặt trước 7 ngày. Có hạn chế về thời gian và số lượng vé bán ra. Có sẵn cho các buổi biểu diễn khi mua từ bảy ngày trở lên trước ngày trình chiếu. Ưu đãi được cung cấp tùy vào tình trạng sẵn có.

  Buy Tickets
 • Đổi vé với voucher

  Đổi vé với voucher

  Mua vé với voucher của Tinh Hoa Bắc Bộ. Để được hỗ trợ, hãy gọi +84 888 320 066.

  Buy Tickets
 • Mua vé theo nhóm

  Mua vé theo nhóm

  Tiết kiệm đến 10% khi đặt vé trực tuyến cho các nhóm từ 10 người trở lên.
  Liên hệ với team Sales của chúng tôi để biết thêm thông tin. Điện thoại: +84 888 320 066 | Email: info@thequintessenceoftonkin.com

  Buy Tickets

THE QUINTESSENCE OF TONKIN

A: Da Phuc village, Sai Son commune, Quoc Oai district, Hanoi
T: +84 888 320 066 | info@thequintessenceoftonkin.com | thequintessenceoftonkin.com