Điều khoản và điều kiện

1. Chương trình kéo dài khoảng 60 phút. Không có tạm ngưng.

 

2. Bạn phải đến nhà hát ít nhất 30 phút trước khi bắt đầu chương trình để đăng ký vào cửa.

 

3. Vui lòng ngồi theo chính xác khu vực được ghi trên vé của bạn.

 

4. Việc sử dụng bất kỳ thiết bị ghi âm/quay video nào hay điện thoại di động, cũng như hút thuốc và ăn uống trong nhà hát đều bị nghiêm cấm trong suốt thời gian diễn ra chương trình.

 

5. Những khách đến muộn sẽ được xếp vào khu vực dành riêng do BTC quy định. Không hoàn lại chênh lệch giữa giá của khu vực đã đặt vé và khu vực cho khách đến muộn.

 

6. Ghế trong khu vực dành cho khách đến muộn tùy thuộc theo tình trạng có sẵn trong khu sân khấu.

 

7. Trẻ em từ 5 tuổi trở xuống không được vào xem vở diễn

 

8. Vé không được hoàn lại tiền và cũng không được đổi lại, và chỉ có thể được sử dụng cho lần xem sau.

THE QUINTESSENCE OF TONKIN

A: Da Phuc village, Sai Son commune, Quoc Oai district, Hanoi
T: +84 888 320 066 | info@thequintessenceoftonkin.com | thequintessenceoftonkin.com